Kammerpoetane

Menneske, musikk, poesi

Author: Liv Reidun (page 2 of 2)

Klisjépoeten

Ein klisjé.

Det starta slik. No for tida har eg det bra, og det skreiv eg eit slags dikt om i går. Det skulle berre mangla, trass alt er det poet eg er. Sjuk sådan. Difor i stand til å bruke tid på meir eller mindre lydmalande ordbilete. Continue reading

Og neida

Eg har ikkje tenkt å sitja her inne under ei dyne og sjå på vinden som leikar med grønlett lauv.

Og joda.

Det finns dagar for det eine og det andre. Det finns dagar kor ein skal styrta ut i hagen, gripa ei bøtte, ein spade og litt overmot. Continue reading

Er du redd?

Det er eit av desse spørsmåla som somme tider ramlar ned i nevane på ein kammerpoet ein dag i mai.

Redd for kva? Redd for kva ord kan gjera med oss menneske? Redd for korleis ord kan endra livet ditt, til noko verre eller til noko betre?  Continue reading

Newer posts

© 2021 Kammerpoetane

Theme by Anders NorenUp ↑