O Arabica!
syndige fristerinne
klaprende hjerte

Du synger din blues
…Summertime, and the livin’…
vrikker deg lårkort

mellom cafébord
…is easy! Fish are jumpin…
ringer i koppen

Simen Kjærsdalen