Poesi. Musikk. Og i alt, dette eine: http://poesikonsert.rangoy.com/

Poesikonsert i ei ombygd løe på Rangøya – Tidens Krav – Nyhetsklipp 20.03.2013